Sorel

 

 

WOMEN'S SIZING

 

Women's Shoes
Measurements (cm) 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
  22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29

 

 

YOUTH'S SIZING

 

Youth's Shoes
Measurements (cm) 13 1 2 3 4 5 6
  19 20 21 22 23 24 25

 

 

KIDS SIZING

 

Kid's Shoes
Measurements (cm) 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18